منابع آزمونYOS

  • 17 آذر 1400
  • admin
منابع آزمون یوس برای آمادگی در امتحان داوطلبان گرامی، توجه داشته باشید که راهنمایی و استفاده از مراجع و منابع آزمون یوس، می تواند کمک بسیار خوبی برای آماده شدن...

منابع آزمونTOMER

  • 17 آذر 1400
  • admin
شرکت آتیلا استادی AtilaStudy مطرح می نماید که کتابهای Hit it  از منابع مناسب برای آمادگی جهت شرکت در آزمون تومر می باشند. اما بر اساس اینکه میخواهید در شهر استانبول...

کلاسTOMER

  • 17 آذر 1400
  • admin
جهت ورود به دانشگاه های ترکی زبان کشور ترکیه باید در آزمون تومر شرکت کنید. برگزاری این آزمون تحت نظارت دانشگاه آنکارا می باشد. در واقع دانشگاه آنکارا، اصلی ترین نهاد...